Soubor zaměřující se na provozování evropské hudby 15. - 18. století na dobové nástroje vznikl v roce 2009. V popředí zájmu ansámblu je uvídění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář evropské hudby od konce středověku po baroko. Od roku 2009 vytvořil soubor Concerto Aventino řadu projektů, zaměřených na klíčové momenty vývoje evropského baroka a renesance : "European conncections" (orchestrální hudba J. F. Rebela, G. Muffata a J. D. Zelenky), "Vivaldi revisited" (duchovní tvorba pro Ospedale della Pieta s obsazením pouze! ženských hlasů), ... V dramaturgií ansámblu je stále větší pozornost soustřeďována na hudbu předbarokní - programy "Nove e curiose" a "Nell'inconstanza" představily publiku repertoár raného italského baroka a úsvit instrumentální virtuozity. Pod taktovkou svého uměleckého vedoucího Jakuba Kydlíčka uvedl ansámbl i několik jeištních insenací: operní intermezzo G. B. Pergolesiho Livietta e Tracollo a hudbu ke komedii dell'arte Commedia nova Amorosa (festival Dačické barokní dny). Concerto Aventino se nevyhýbá ani méně ortodoxním projektům - v rámci česko-německé spolupráce uvedl soubor projekt Explorationen-traditionen, neboli spojení staré hudby a nového filmu (Leipzig, Schlossburg, Brno, Plzeň). V posledních dvou letech pak soubor uvedl na koncertní pódia dramaturgie "Sacra et concentus" (vlámská polyfonie) a "Fortuna ingrata" (variace na oblíbené dobové magridaly a moteta). Mezi nejnovější počiny patří uvedení komlpetního programu z Codexu Speciálník, realizovaného na základě vlastní edice původního rukopisu.